Rehabilitacja w domu pacjenta

rehabilitacja w domu pacjenta

W naszej ofercie mamy szeroki zakres ćwiczeń rehabilitacyjnych w ramach rehabilitacji środowiskowej.
Istnieje również możliwość wykonania niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych poza naszą przychodnią, w domu pacjenta (min. w zakresie: Elektroterapii- galwanizacja; jonizacja; prądy diadynamiczne; prądy inferencyjne; prądy TENS; elektrostymulacja oraz Laseroterapia – laser punktowy.
Wykonujemy też masaże w domu pacjenta.

Nasi fizjoterapeuci są świetnie przygotowani do pracy z pacjentem w warunkach domowych, a ich doświadczenie sprawia, że taki rodzaj fizjoterapii jest równie efektywny jak terapia w gabinecie.
W niektórych okolicznościach niezbędne jest podjęcie niezwłocznej rehabilitacji domowej, co przełoży się na szybsze osiągnięcie zamierzonego efektu i pomoże na mozliwie najszybszy powrót pacjenta do zdrowia.

Zajmujemy się rehabilitacją środowiskową osób po:
  • udarach
  • urazach neurologicznych
  • wypadkach komunikacyjnych
  • urazach ortopedycznych
  • zabiegach operacyjnych
  • wszczepieniu endoprotez
Morska Home Care