Psychologia kliniczna

psychologia Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych

Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych doznających przewlekłego stresu, trudności w życiu osobistym, problemów w relacjach interpersonalnych, cierpiących na przewlekłe dolegliwości bólowe oraz problemy psychosomatyczne

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna - zaburzeń funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, funkcji językowych, praksji, myślenia oraz funkcji wykonawczych)

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna funkcji poznawczych dla osób po udarach, w chorobach neurodegenercyjnych oraz po urazach czaszkowo-mózgowych, po zabiegach neuchochirurgicznych, niedotlenieniu)

Diagnoza - ocena rozwoju dziecka
Terapia psychologiczna i neuropsychologiczna dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Terapia psychologiczna i neuropsychologiczna DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO (m.in. zaburzenia zachowania, trudności w nauce, deficyty uwagi, nadpobudliwość ruchowa, trudności w relacjach z rówieśnikami, deficyty umiejętności społecznych, nieśmiałość,opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawność)

Konsultacje dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych