Medycyna pracy - programy i działania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia

medycyna pracy profilaktyka

Przychodnia Morska w ramach zadań służby medycyny pracy:

  • realizuje profilaktyczne programy promocji zdrowia wynikające ze stanu zdrowia pracujących
  • inicjuje działania pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udziela pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:
    • informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego
    • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grupy szczególnego ryzyka
    • wdrażanie programów promocji zdrowia

W celu informacji o szczegółach oferty prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją 58 620 99 01