Małgorzata Prądzińska

Dr Małgorzata Prądzińska
Lek. med. Małgorzata Prądzińska jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku .W 1998 roku uzyskała specjalizację I-szego stopnia w zakresie medycyny pracy , a w 2000 roku specjalizację II-go stopnia w zakresie medycyny pracy. W 2008 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim – "Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej".

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Tczewie, a od 1998 roku w PKP S.A. Kolejowym Ośrodku Medycyny Pracy, gdzie jest kierownikiem Ośrodka oraz zajmuje się sprawowaniem opieki zdrowotno-profilaktycznej nad pracownikami podległych zakładów.

Lek. med. Małgorzata Prądzińska cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i onkologicznej, co pozwoliło uzyskać liczne dodatkowe uprawnienia tj:

  • uprawnienia do badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
  • uprawnienia do badania kandydatów na kierowców i kierowców
  • uprawnienia do badania osób zatrudnionych w promieniowaniu jonizującym
  • uprawnienia do badania osób ubiegających się lub posiadających broń
  • uprawnienia do badania osób wykonujących prace podwodne
  • uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych marynarzy i rybaków oraz osób udających się do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych
  • uprawnienia lekarza medycyny podróży-egzamin w ramach Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży
  • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania w zakresie norm IS0 9001:2000; ISO 14001; PN-N 18001

Certyfikaty

Małgorzata Prądzińska certyfika 1 Małgorzata Prądzińska certyfika 2 Małgorzata Prądzińska certyfika 3 Małgorzata Prądzińska certyfika 4 Małgorzata Prądzińska certyfika 5 Małgorzata Prądzińska certyfika 6 Małgorzata Prądzińska certyfika 7 Małgorzata Prądzińska certyfika 8 Małgorzata Prądzińska certyfika 9 Małgorzata Prądzińska certyfika 10 Małgorzata Prądzińska certyfika 11 Małgorzata Prądzińska certyfika 12 Małgorzata Prądzińska certyfika 13 Małgorzata Prądzińska certyfika 14 Małgorzata Prądzińska certyfika 15 Małgorzata Prądzińska certyfika 16 Małgorzata Prądzińska certyfika 17 Małgorzata Prądzińska certyfika 18 Małgorzata Prądzińska certyfika 19 Małgorzata Prądzińska certyfika 20 Małgorzata Prądzińska certyfika 21 Małgorzata Prądzińska certyfika 22 Małgorzata Prądzińska certyfika 23 Małgorzata Prądzińska certyfika 24 Małgorzata Prądzińska certyfika 25 Małgorzata Prądzińska certyfika 26 Małgorzata Prądzińska certyfika 27 Małgorzata Prądzińska certyfika 28 Małgorzata Prądzińska certyfika 29 Małgorzata Prądzińska certyfika 30 Małgorzata Prądzińska certyfika 31 Małgorzata Prądzińska certyfika 32 Małgorzata Prądzińska certyfika 33 Małgorzata Prądzińska certyfika 34 Małgorzata Prądzińska certyfika 35 Małgorzata Prądzińska certyfika 36 Małgorzata Prądzińska certyfika 37 Małgorzata Prądzińska certyfika 38 Małgorzata Prądzińska certyfika 39 Małgorzata Prądzińska certyfika 40