Joanna Węglarz

mgr Joanna Węglarz
Mgr Joanna Węglarz w 2003 r ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, w 2015 r uzyskała dyplom specjalisty w zakresie psychologii klinicznej. Obecnie uzupełnia swoją wiedzę na studiach podyplomowych „Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna” prowadzonych na UMCS w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w WCLU Zapowiednik, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach, NZOZ Neptun w Jantarze. Obecnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Szpitalach Tczewskich SA.

Certyfikaty

Joanna Węglarz certyfika 1 Joanna Węglarz certyfika 2 Joanna Węglarz certyfika 3 Joanna Węglarz certyfika 4 Joanna Węglarz certyfika 5 Joanna Węglarz certyfika 6 Joanna Węglarz certyfika 7 Joanna Węglarz certyfika 8 Joanna Węglarz certyfika 9 Joanna Węglarz certyfika 10 Joanna Węglarz certyfika 11 Joanna Węglarz certyfika 12 Joanna Węglarz certyfika 13 Joanna Węglarz certyfika 14