Pluton żandarmerii w budynku przychodni

Przed II wojną światowa w latach 30-tych w budynku przychodni mieścił się PLUTON ŻANDARMERII. W dniu 16 czerwca 2015 roku odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej na tą okoliczność na ścianie przychodni.

żandarmeria