Beata Swiniarska

lek. medycyny Beata Swiniarska

  • Otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia w roku 2010 (numer prawa wykonywania zawodu: 1549639)
  • Ukończyła kurs Akupunktury w 2003 roku
  • Ukończyła w 2013 roku 4-semestralne studia podyplomowe w zakresie Medycyna Bólu

Certyfikaty

Beata Swiniarska certyfikat 1 Beata Swiniarska certyfikat 2 Beata Swiniarska certyfikat 3 Beata Swiniarska certyfikat 4 Beata Swiniarska certyfikat 5 Beata Swiniarska certyfikat 6 Beata Swiniarska certyfikat 7 Beata Swiniarska certyfikat 8 Beata Swiniarska certyfikat 9 Beata Swiniarska certyfikat 10 Beata Swiniarska certyfikat 11 Beata Swiniarska certyfikat 12 Beata Swiniarska certyfikat 13 Beata Swiniarska certyfikat 14 Beata Swiniarska certyfikat 15 Beata Swiniarska certyfikat 16 Beata Swiniarska certyfikat 17 Beata Swiniarska certyfikat 18 Beata Swiniarska certyfikat 19 Beata Swiniarska certyfikat 20 Beata Swiniarska certyfikat 21