Wyniki badania wad postawy u dzieci w wieku 8 lat dają dużo do myślenia i jeszcze więcej do działania.

Fizjoterapeuci Przychodni Morskiej po raz kolejny podjęli się badania dzieci w kierunku wad postawy. W 2019 roku przebadali blisko 4 tysiące dzieci z klas IV-VIII gdyńskich szkół podstawowych. Pod koniec ubiegłego roku na zlecenie Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Zdrowia przeprowadzili badania dzieci z klas II, tym razem w jednej szkole podstawowej. Projekt obejmował nie tylko pomiary krzywizn kręgosłupa, obręczy barkowej, miednicy czy długości kończyn dolnych oraz płaskostopia, ale również testy motoryczne.
- Te badania zdecydowanie różniły się od tych przeprowadzonych rok wcześniej. Mimo, że obejmowały one grupę tylko 4 klas, czyli ok. 80. dzieci, to jednak stanowiły one dla nas spore wyzwanie ze względu na panującą pandemię. Rok wcześniej wyzwaniem była logistyka i sprawne przeprowadzenie badań w blisko 40 placówkach szkolnych, a w tym roku wyzwaniem była dynamicznie zmieniająca się sytuacja i bezpieczne dla wszystkich przeprowadzenie badań – informuje Dariusz Dulian, menedżer ds. marketingu i PR Przychodni Morskiej.

Przystąpiliśmy do organizacji badań, gdy dzieci chodziły jeszcze do szkoły, a w momencie, gdy mieliśmy rozpocząć badania, szkoła znalazła się w kwarantannie. Potem rozpoczęła się nauka zdalna, więc musieliśmy zmienić schemat badań. Dzięki świetnej współpracy ze strony dyrekcji szkoły, GCZ oraz zaangażowaniu naszego zespołu fizjoterapeutów dziecięcych i sportowych udało nam się zrealizować program badań, który był podzielony na 2 etapy. Pierwszy obejmował typowe badania wad postawy poszerzone o pomiar wzrostu i wagi dzieci. Drugi etap obejmował testy motoryczne, które miały sprawdzić dzieci pod względem szybkości, skoczności, siły i wytrzymałości. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w placówkach Przychodni Morskiej.

Jaki był cel tych badań i do czego one posłużą?
- Celem programu „Wgraj się”, w ramach którego przeprowadziliśmy badania jest edukacja rodziców dzieci i kadry nauczycielskiej w zakresie sprawności fizycznej i skutków wad postawy występujących u dzieci i ich wpływu na życie w wieku dorosłym. Na początek, trzeba opisać stan dzieci, aby później można było z nimi pracować nad poprawą w obszarach słabszej sprawności poprzez konkretne ćwiczenia fizyczne oraz nad korekcją wad postawy również w formie ćwiczeń lub w sytuacjach już tego wymagających – rehabilitacją indywidualną. Program zakłada aktywizację dzieci poprzez współpracę z trenerami Gdyńskiego Centrum Sportu i poprawę ich wyników w słabszych obszarach aktywności. Każda z nich obejmuje skalę w postaci liczby serduszek, które mają obrazować dzieciom nad czym powinny popracować, potrenować. Z tego co wiem jest to program pilotażowy, który ma weryfikować postępy dzieci i zachodzące u nich zmiany. Wszystkie pomiary i ich wyniki zostały zapisane w systemie informatycznym i będzie można je porównać za jakiś czas przy kolejnym badaniu.

Z naszego punktu widzenia ważne jest szczegółowe opisanie dzieci pod względem wad postawy lub skolioz, które mają ogromny wpływ na to jak będzie przebiegał rozwój dziecka i wpływ wad postawy w dorosłym życiu. Musimy pamiętać, że tylko w trakcie rozwoju dziecka, możemy skorygować i cofnąć wady postawy.

Dzieci klas II to ośmiolatki, grupa, która spędza czas głównie w ruchu, więc chyba niewiele było dzieci z wadą postawy?
- Niestety, tak zakłada większość rodziców. Nas też nieco zaskoczyły wyniki badań, bo nie przypuszczaliśmy, że będą one tak złe w tej grupie wiekowej. Okazało się, że wyniki badań przeprowadzonych wśród 8-latków pokrywają się z wynikami z 2019 roku wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Oznacza to, że 82% dzieci ma wady postawy, a 20% z nich wymaga terapii indywidualnej! W pierwszych badaniach uwzględnialiśmy fakt, że na ten wynik ma duży wpływ zakres zmian zachodzących u dzieci w fazie dorastania, która charakteryzuje nastolatków i mniejsza w tym wieku aktywność fizyczna. Te badania pokazują, że największy wpływ na nasze wady postawy ma siedzący tryb życia, już od najmłodszych lat. Spędzanie czasu przed telewizorem, ekranem komputera, czy ze smartfonem lub tabletem odbywa się głównie w pozycji siedzącej, która jest najgorsza z możliwych i najbardziej obciążająca kręgosłup. Pochylanie się nad ekranem telefonu dodatkowo potęguje obciążenie karku i obręczy barkowej, które może powodować przykurcze, bóle pleców i głowy.

Panująca obecnie pandemia, która wymusza ograniczenia aktywności fizycznej, zajęcia szkolne on-line w pozycji siedzącej, bez aktywnych przerw, tylko potęguje to zjawisko. Bez konkretnych działań w postaci ćwiczeń korekcyjnych poprzedzonych weryfikacją wad postawy dzisiejsze pokolenia dzieci i młodzieży zasilą poczekanie przychodni medycznych w wieku 25-30 lat. Wynika to z tego faktu, że niewyleczone wady postawy w wieku dorosłym już tylko się pogłębiają.

Co można z tym zrobić, wystarczy się ruszać?
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że w najlepszym przypadku tylko 2 dzieci na 10 jest zdrowe. Co oznacza, że powinniśmy założyć, że nasze dziecko wymaga pomocy fizjoterapeuty, najlepiej specjalizującego się w rehabilitacji dzieci. Dlatego powinniśmy się udać z dzieckiem na badanie w kierunku wad postawy, aby wiedzieć z jakim problemem możemy mieć do czynienia. Takie badanie zrealizowane pomiarami za pomocą skolimetru, inklinometru i podoskopu dają, konkretne dane liczbowe, która można powtórzyć i obserwować zachodzące zmiany. Większość dzieci wymaga tak naprawdę ćwiczeń korekcyjnych, które prowadzone prawidłowo powinny przynieść poprawę. Mając wyniki wcześniejszych badań możemy sprawdzić, czy tak jest faktycznie. Około 20% dzieci wymaga jednak pracy indywidualnej z fizjoterapeutą, bo mają już skoliozę lub są nią zagrożone. Czy nasze dziecko ma skoliozę dowiemy się także z wyniku takiego badania.

Wspomniał pan o ćwiczeniach korekcyjnych, można samemu je realizować?
Oczywiście, będąc pod opieką fizjoterapeuty dziecięcego można takie ćwiczenia realizować samodzielnie w domu. Jednak wiemy, że trudno zachęcić dzieci do regularnych ćwiczeń. Dlatego warto skorzystać z ćwiczeń korekcyjnych grupowych, które są prowadzone przez doświadczonego fizjoterapeutę. Prowadzenie zajęć w małej grupie pozwala na lepszą współpracę z dzieckiem. Przychodnia Morska prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej bez przerwy od początku października do końca czerwca w SP26, przy ul. Wolności w Gdyni, w każdy poniedziałek od 17:30 do 18:30. Zajęcia są prowadzone na sali gimnastycznej w grupach do 10 dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 606 74 22 88 lub zgłaszając się na mail: marketing@przychodniamorska.pl
W przypadku większego zainteresowania możemy uruchomić dodatkowe grupy w poniedziałki i czwartki.


Czy powinniśmy zgłosić się wcześniej z dzieckiem do lekarza rodzinnego, pediatry?
Naszym pierwszym wyborem w przypadku podejrzenia wad postawy powinien być fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji dzieci. To skróci drogę do uzyskania wyników badania. Należy tutaj wspomnieć, że fizjoterapeuci mają wszelkie uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii. Podczas konsultacji poprzedzonej wywiadem fizjoterapeuta będzie mógł ocenić stan dziecka, dokonać pomarów i zaproponować terapię i konkretne ćwiczenia. W szczególnych przypadkach, gdy okaże się, że występujące wady postawy mogą być wynikiem jakiejś choroby – skieruje do odpowiedniego lekarza.

Podobnie jest w przypadku np. kontuzji. Zamiast czekać w kolejce na odległy termin wizyty do lekarza, warto skontaktować się wcześniej z doświadczonym fizjoterapeutą, który oceni problem i podejmie odpowiednie działania. Jeśli okaże się, że stan pacjenta wymaga jednak konsultacji i pomocy lekarza specjalisty na pewno do niego skieruje. Chodzi o to, że większość przypadków w rzeczywistości wymaga wparcia fizjoterapeuty i u nich powinniśmy szukać pomocy, a nie absorbować przeciążonych już lekarzy specjalistów.

Więcej informacji na temat ćwiczeń korekcyjnych [KLIKNIJ]

Więcej informacji na temat badań wad postawy [KLIKNIJ]